Bäsna trädgård ägs och drivs av Kjellåke Östlund. Kjellåke hade tidigare under 25 år ägt en blomsterhandel i Borlänge centrum.

Efter alla år av arbete inomhus fanns en längtan efter att jobba utomhus i trädgård, ett intresse som funnits sedan 5-årsåldern då han planterade sin första gräslök i sandlådan.
1987 fick han höra talas om en skogsbacke i Bäsna med ett gammalt torp beläget i en gammal kohage. Ingen hade tidigare velat köpa fastigheten med tanke på all sly och mörk granskog på en fuktig norrsluttning, inget drömläge precis tyckte de flesta.
Kjellåke såg möjligheten att göra en vilsam oas, i första hand för sig själv och sin familj. Det tog därefter 9 år att få in sol i trädgården genom att rensa bort stora träd, anlägga dammar och gångstigar samt renovera huset så det blev beboeligt.

Grannarna kände till det stora intresset för växter och trädgård och föreslog att det skulle bli en handelsträdgård, lite på skoj, lite på allvar. 1997 började försäljningen av penséer och sommarplantor i liten skala till bybor och så småningom började kunder komma från närliggande orter. Sortimentet ökades ut efter hand och idag sysselsätter trädgården 15 personer på heltid från april till oktober.

Förutom trädgården och vårt café hjälper vi till i kunders trädgårdar med allt från rådgivning till plantering. Under vinterhalvåret jobbar 5 personer med snöskottning och städning hos många kunder. Det är nu 22:a året som vi har öppet.

Premiären inleds varje år med en trädgårdsshow med sång och musik och stort kaffekalas med Pelargonkaka. 

Slutligen kan nämnas att en norrsluttning inte behöver betyda att det är omöjligt att bedriva trädgård, tvärtom. Det gäller bara att anpassa växtmaterialet till en miljö med jämn fuktighet på sommaren och mycket snö vintertid. Vi slipper också en brännande sol under januari-mars eftersom vi då ligger i skugga av skogen, på så vis klarar sig växterna ofta bättre här än i en solig sydsluttning.

Varmt välkommen på en rundvandring i trädgården önskar Kjellåke Östlund och medarbetare.